Forside

Smaagrise.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Nordjysk Smågrisesalg er firmaet med Danmarks største SPF-grisebil.

Vi er godkendt som SPF-transportør og omsætter smågrise og sopolte, primært i Himmerland og Vendsyssel, men vores kundekreds strækker sig over store dele af Jylland.

Vi omsætter årligt ca. 900.000 smågrise og ca. 25.000 sopolte.

I forbindelse med omsætning af polte, tilbyder vi at tegne avlsdyrforsikring for polte indsat i godkendt karantænerum. Læs mere herom på vores nyhedsside

 

Smågrisesalget er en servicevirksomhed for landsdelens svineproducenter, og vi ser det som en del af vores opgaver, at være med til at fremme en sund, reel og kvalitetsbetonet omsætning af smågrise og polte, samt deltage i bestræbelserne på at højne sundhedstilstanden i vore kunders besætninger.

 

Vi kører udelukkende med biler der er godkendt til SPF-transport, altså helt lukkede biler, der er forsynet med varme og ventilation.

 

Grundig rengøring og desinfektion af vores vognpark er en mærkesag for os, derfor er alle biler udstyret med højtryksrenser og desinfektionsanlæg og i henhold til SPF-transportreglerne vaskes og desinficeres de efter hvert læs, ligesom at chaufførens arbejdstøj (kedeldragt mv.) skiftes efter hvert læs.

 

Vi bliver hygiejnekontrolleret af Dansk Slagteriers Veterinærafdeling og dermed har du som svineproducent sikkerhed for, at omsætningen foregår efter de gældende regler.

 

Alle biler er udstyret med verificeret ladvægt, hvor chaufføren aflæser grisenes vægt, og med PC med kundedata, noteringer mv., således at sælger kan få sin afregning udleveret ved afhentningen, ligeledes får køber sin faktura udleveret ved leveringen.

 

Betaling af grise sker direkte til sælgers konto, henholdsvis fra købers konto (leverandørservice).

 

Velkommen til

 

Nordjysk Smågrisesalg ApS

 

 

Huulmøllevej 9

9240 Nibe

 

Tlf. 9835 3503

 

Email:Tryk her