Forside

Smaagrise.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Nordjysk Smågrisesalg er firmaet med Danmarks største SPF-grisebil.

Vi er godkendt som SPF-transportør og omsætter smågrise og sopolte for landboorganisationerne i Himmerland og Vendsyssel, hvilket vi har gjort siden 1985. Vi omsætter årligt ca. 1.000.000 smågrise og ca. 15.000 sopolte. I forbindelse med omsætning af polte, tilbyder vi også at tegne en avlsdyrforsikring. Læs mere på vores nyhedsside

 

Smågrisesalget er en servicevirksomhed for landsdelens svineproducenter, og har til formål, at fremme en sund, reel og kvalitetsbetonet omsætning af smågrise og polte, samt deltage i bestræbelserne på at højne sundhedstilstanden i vore kunders besætninger.

 

Grundig rengøring og desinfektion af vores vognpark er en mærkesag for os.

Alle biler er derfor hygiejnekontrolleret af Dansk Slagteriers Veterinærafdeling. Med landboorganisationerne i ryggen, har du som svineproducent sikkerhed for, at omsætningen foregår efter de gældende regler.

 

I henhold til smågrisesalgets vedtægter har vi pligt til at råde over transportvogne, der er velegnede og godkendte til transport af smågrise og polte og indrettet efter Danske Slagteriers sundhedskontrols anvisninger.

 

Vi kører udelukkende med helt lukkede biler, der er forsynet med varme og ventilation, og som er godkendt til SPF-transport

 

Alle biler er udstyret med verificeret ladvægt, hvor chaufføren aflæser grisenes vægt, og PC, med kundernes oplysninger, noteringer mv., således at sælger kan få sin afregning udleveret ved afhentningen, ligeledes får køber sin faktura udleveret ved leveringen.

 

Betaling af grise sker direkte til sælgers konto, henholdsvis fra købers konto (leverandørservice).

 

Alle biler er udstyret med hydraulisk højtryksrenser, og bliver selvfølgelig højtryksrenset og desinficeret efter hvert læs. Kedeldragt og støvler bliver skiftet efter hvert læs.

Velkommen til

 

Nordjysk Smågrisesalg

 

Sanne Jensen

&

Christian Grishauge

 

Huulmøllevej 9

9240 Nibe

 

Tlf. 9835 3503

 

Email:Tryk her