Eksport

Smaagrise.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Eksport

Danske smågrise er avlet på danske avlsdyr, som vi er verdenskendte for.

De danske svineproducenter producerer smågrise med høj sundhed og en yderst god genetik, egenskaber som udenlandske svineproducenter sætter stor pris på.

Danmark eksporterer derfor ca 14 mio. stk smågrise om året. 


Vi formidler gerne dine grise til eksport, via vores moderselskab Rosgaard A/S, hvis du er interesseret, både som puljegrise eller som faste aftaler, fortrinsvis til Tyskland og Polen 


Grisene transporteres til en godkendt samlestald, hvor omlæsningen foregår under trygge vilkår hvor Fødevareregionens embedsdyrlæger kontrollerer, at samtlige grise er sunde  og raske og iøvrigt egnet til transport.


Alle dyr bliver efterset, svage grise eller grise med fejl må ikke transporteres!


Grise til eksport bliver altid vejet på brovægt ved omlæssepladsen.


HUSK: Grise til eksport skal altid øremærkes med sælgers CHR-nummer, desuden skal der medfølge en "eksportejererklæring".


Velkommen til


Nordjysk Smågrisesalg ApSHuulmøllevej 9

9240 Nibe


Tlf. 9835 3503


Email:Tryk her